T.C.
KIBRISCIK KAYMAKAMLIĞI
İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
 
 
        Kıbrıscık Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu, toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 
        A- 23 Kasım 2003 gün ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” in 6. maddesi gereğince Kıbrıscık İlçe İnsan Hakları Kurulu aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
 
1- Mustafa KÖLEOĞLU-Kaymakam ve Kurul Başkanı
2-Doğan DAĞ- Kıbrıscık Belediye Başkanı
3- Osman CABGU- İl Genel Meclisi Üyesi
4- Sermin CERLET-Ak Parti İlçe Başkanlığı Temsilcisi
5- Emin TEKEMEN- CHP İlçe Başkanı
6- Nail ÖZARSLAN-İlçe Milli Eğitim Müdürü
7- Dr. Barışcan ÇİMEN-İlçe Sağlık Müdürü
8- Öğr. Gör. Mustafa AKGÜN-Aban İzzet Baysal Üniversitesi Seben Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
8- Dr. Şeyma KURUL-TSM Hekimi
9- Fatma ÖMEROĞLU-Okul Aile Birliği Temsilcisi
10- Selami UNAN-Karadoğan Mahallesi Muhtarı
11- Mehmet BIDAKLAR-Kıbrıscık Ziraat Odası Başkanı
12- Abdülmenaf DİKMEN-Kıbrıscık İmamhatipliler Derneği Temsilcisi
13- Refik ÇETİN-Türk Kızılayı Kıbrıscık Şubesi Temsilcisi
 
B- 23 Kasım 2003 gün ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince Kıbrıscık İlçe İnsan Hakları Kurulu Alt Komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.
 
I- Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu
1) Selami UNAN
2) Sermin CERLET
3) Fatma ÖMEROĞLU
 
II- İnsan Hakları Eğitimi ve Bilincini Geliştirme Komisyonu
1) Nail ÖZARSLAN
2) Emin TEKEMEN
3) Refik ÇETİN
 
III- İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
1) Doğan DAĞ
2) Osman CABGU
3) Dr. Şeyma KURUL
4) Öğr. Gör. Mustafa AKGÜN
 
IV- Karakol ve Nezarethaneleri Denetleme Komisyonu
1) Dr. Barışcan ÇİMEN
2) Abdülmenaf DİKMEN
3) Mehmet BIDAKLAR
 
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İçin    
İlçe İnsan Hakları Kuruluna Online Başvuru İçin