BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
           
            Nüfus Cüzdanı, Uluslararası Aile Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı kimlik belgesi ve 1 adet Biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır.
 
            Fotoğraflı Kimlik Belgesi: Yukarıda sayılan kimlik belgelerinin kişinin kimliğinin belirlenmesinde tereddüde yer vermeyecek şekilde olması gereklidir. Nüfus Cüzdanı eski tarihli olanlar, yıpranmış olanlar ve ya fotoğrafı yerinden oynamış olanlardan kimliğini kanıtlayıcı ikinci bir kimlik belgesi istenir.
            Herhangi bir kimlik ibraz edemeyenler için yerleşim yeri muhtarlığınca düzenlenmiş Kimlik Kartı Talep Belgesi istenecektir.
 
             Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır, düz zemin üzerine basılan fotoğrafta fon beyaz ve desensiz olacak, yüz tamamen görülür şekilde ön cepheden çekilmiş, gözler açık konumda ve saçlar gözleri kapatmayacak şekilde,  renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayacaktır. Başörtülü fotoğraflarda alın yüz ve çene açık olacaktır.
 
MÜRACAAT ŞEKLİ:
 
            15 Yaşını Tamamlayanlar (16 yaşından 1 gün alanlar):
            15 yaşını tamamlayanların Biyometrik verisi alınacağından şahsen başvuruları esastır.
            15 yaşını tamamlayan kişilere Kimlik Kartı düzenlenmesinde yukarıda sayılan başvuru için gerekli belgelerden birisini ibraz ettiği takdirde talep belgesi ile imza formuna imzaları alınacak ve kimlik kartları başvuru esnasında beyan ettikleri adreste kendilerine teslim edilecektir.
            15 yaşını tamamlayanların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvurmaları ve kimliklerini kanıtlayacak yukarda sayılan belgelerden birini ibraz edememeleri durumunda ve ya ibraz edilen belgedeki kişiyle nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüdü düşülmesi halinde Mülki İdari Amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılacak. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde başvuru alınacaktır.
 
            15 Yaşını Tamamlamayanlar (16 yaşından gün almamış olanlar):
           On beş yaşını tamamlamayanlardan Biyometrik veri alınmayacaktır.
           On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyımları tarafından yapılacaktır.
           On beş yaşını tamamlamayanların velilerinin talebi halinde kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenecektir.
 
 
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ:
 
            Doğum ve kayıp nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda kişinin talebi halinde yeni kart düzenleninceye kadar kimliğini ispata yarayacak ve T.C. Kimlik Kartı teslim edilinceye kadar geçerli geçici kimlik belgesi düzenlenecektir.
 
KİMLİK KARTI BEDELİ:
 
            2017 yılı için ilk müracaatlarda 16 TL, kayıplarda 32 TL dir.